Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


archiv:toiletnews:soutez

Soutěž v Toilet News - LS 2018

Ve vydáních TN od ledna do dubna budou postupně zvěřejňovány logické a početní úlohy. Výherce (jeden) získá láhev vína.

Pravidla

 • Odevzdávání řešení
  • řešení daného měsíce je nutné odevzdat nejpozději poslední den měsíce
  • odevzdat lze pomocí e-mailu na adresu toiletnews@sh.cvut.cz nebo osobnně na pokoji 440
 • Hodnocení
  • Každá úloha je hodnocena zvlášť. Je-li v úloze m podúloh, je každá hodnocena 1/m bodu.
  • Bude-li celkový součet stejný u více řešitelů, jsou seřazeni podle času odevzdání. Odevzdají-li ve stejný čas, rozhodne náhodného losování.
  • Zadáno bude minimálně 5 úloh.

Zadání

Leden

Úloha 1

zadána ve verzi alfa

Poznejte přísloví:

Malé tělísko povětšinou kulatého tvaru, držené pohromadě povrchovým napětím kapaliny vyskytující se v hojném počtu, způsobí destrukci kusu heterogenní směsi tvořené nejčastěji různými minerály, vulkanickým sklem či kombinací těchto komponentů.

Úloha 2

zadána ve verzi delta

 Rozhodněte

Vědec musí pracovat se třemi nebezpečnými viry, ale k dispozici má jen dvě rukavice. Každý vir by jej při přímém kontaktu s pokožkou nakazil nevyléčitelnou nemocí, nesmí se tedy žádného vzoru dotknout holou rukou, ale prozkoumat musí
všechny.

Na manipulaci se vzorkem mu stačí jedna ruka, tedy i jedna rukavice. Viry rovněž nesmějí před zkoumáním přijít do vzájemného kontaktu, protože okamžitě zmutují.

Po prozkoumání všech virů vědec rukavice bezpečně zničí. 

Zvládne to?

Úloha 3

zadána ve verzi epsilon

i) Spočtěte

Součet pěti po sobě jdoucích přirozených čísel je 125. Která čísla to jsou?

ii) Které číslo patří do řady místo otazníku a proč?

593, 599, ?, 607, 613

Únor

Úloha 4

zadána ve verzi alfa

Vyřešte

Pro jaké pětimístné číslo platí, že v případě, když před něj napíšeme číslo 1, dostaneme číslo třikrát menší, než když napíšeme 1 za toto číslo?

Úloha 5

zadána ve verzi gamma

Jaký je den?

Pan Novák každé pondělí, úterý a středu lže. Pan Novotný lže každý čtvrtek, pátek a sobotu.

Jednou se potkali a pan Novák řekl:"Včera jsem lhal."

Pan Novotný odpověděl:"Já také!". 

Jaký je den?

Březen

 TBA

Duben

 TBA
archiv/toiletnews/soutez.txt · Poslední úprava: 2023/08/19 14:19 autor: 127.0.0.1